Anna Stwora

Anna Stwora, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uzyskała podwójny stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą analizy dyskursu, w szczególności multimodalnego dyskursu reklamy, a także badań nad humorem. Interesuje się również dyskursem specjalistycznym, kognitywizmem i komunikacjonizmem oraz szeroko pojętym językoznawstwem kontrastywnym. Młodszy redaktor czasopisma naukowego The European Journal of Humour Research oraz członek zarządu Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” (od 2020). Opiekun Doktoranckiego Koła Naukowego NEOlinguists. Organizator seminariów, warsztatów i konferencji poświęconych humorowi, językoznawstwu kontrastywnemu oraz językowi i kulturze biznesu. [5.04.2023]