Anna Maria Zawadzka

Anna Maria Zawadzka, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, tutor zarządzania biznesem (Diploma in Business Administration – South Bank University & Ecole Superieure du Commerce Exterieur), kierownik Zakładu Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji. Prezes Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy, Członek Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej i International Association for Research in Economic Psychology.

Zainteresowania badawcze: psychologiczne wyznaczniki przywiązania do marki produktu, wartości i preferencje konsumentów, wpływ reklamy na konsumentów, wartości i samoregulacja w  kontekście konsumpcjonizmu, władzy i typu preferowanych zakupów oraz ich związek z zadowoleniem z życia.

Wybrane publikacje: Dlaczego przywiązujemy się do marki, Psychologia zarządzania w organizacji (red.), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności (współred.), Psychologia twórczości nowe horyzonty (współred.). Autorka licznych artykułów naukowych. [15.11.2012][R]