Dieter Gilfert

Dieter Gilfert – Studiował malarstwo i grafikę w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych Burg Giebichenstein w Halle (Saale). Jest niezależnym malarzem i grafikiem (https://www.dieter-gilfert.de/). [21.09.2023]