Stanisław Swadźba

prof. dr hab. Stanisław Swadźba – profesor ekonomii, kierownik Zakładu Systemów Gospodarczych (1998–2018). Aktywność badawcza oraz dorobek naukowo-badawczy skoncentrowane są wokół współczesnej gospodarki światowej, w tym głównie problematyki globalizacji i integracji gospodarczej oraz analizy porównawczej systemów gospodarczych. Autor/współautor ponad 200 publikacji (monografii naukowych oraz artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych). W latach 1998–2018 kierował 21 projektami badawczymi w ramach badań statutowych. [20.12.2023]