Zenon Gajdzica

Zenon Gajdzica, doktor habilitowany nauk humanistycznych (specjalność: pedagogika specjalna), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Zainteresowania badawcze: uwarunkowania społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej.

Wybrane publikacje: Podręcznik w procesie kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym (Katowice 2002), Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym (Katowice 2007), Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych (Katowice–Kraków 2011). [10.12.2012][R]