Małgorzata Gajos-Gržetić

Małgorzata Gajos-Gržetić, doktor nauk humanistycznych z zakresu bibliologii, starszy wykładowca w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: informatologia, zwłaszcza geoinformacja, bioinformacja, informacja patentowa, informacje niejawne.

 

Wybrane publikacje: Opis patentowy jako źródło informacji (Katowice 2000), Geoinformacja w katalogach przedmiotowych. W: Opracowanie przedmiotowe dokumentów z zakresu nauk ścisłych: matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Język haseł przedmiotowych KABA: teoria, praktyka, przyszłość (Warszawa 2006), The field of geoinformation within the systematics of sciences „Roczniki Geomatyki” (2008 nr 1), Kształcenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w rozwoju nauk o bezpieczeństwie w Polsce na przykładzie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. „Securitologia” (2012 nr 15), Kierunki rozwoju geoinformacji na podstawie badań piśmiennictwa polskiego. „PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” (2012 nr 2), Geoinformation Technologies in Biomedicine and Health Care: Review of Scientific Journals. W: Information Technologies in Biomedicine. Red. E. Piętka, J. Kawa (Springer 2012), GIS Bibliography. Polish-Croatian Cooperation 1994-2013 (Katowice 2013). [19.09.2016]