Grażyna Starak

Grażyna Starak, doktor nauk humanistycznych w Zakładzie Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Jej zainteresowania i badania dotyczą współczesnego teatru francuskiego, nowych zjawisk w teatrze europejskim, zagadnień związanych z antropologią teatru, języka teatralnego.

Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w kraju i zagranicą (Francja, Czechy, Portugalia, Turcja, Tunezja), brała udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, literaturoznawczych i teatrologicznych. Rozprawa doktorska: Le langage théâtral d’Antonin Artaud, Katowice, 2000, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. Ostatnie prace dotyczą twórczości B.-M. Koltèsa, jego roli w rozwoju współczesnego teatru francuskiego, fenomenu popularności, specyfiki języka dramatycznego, konstrukcji dzieł, poetyki i filozofii świata koltèsowskiego. Część badań dotyczy też konfrontacji Koltèsa ze sceną, analizy wybranych realizacji scenicznych oraz współpracy z reżyserem Patrice`em Chéreau. [13.02.2014]