Piotr Zawojski

Prof. dr hab. Piotr Zawojski pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykłada na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się fotografią, filmem, sztuką nowych mediów, cyberkulturą. Autor m.in. książek: Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010, 2018); Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012); Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji (2016); Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci. Reminiscencje teoretyczne i krytyczne (2017). [23.09.2022]