Agnieszka Pieńczak

Agnieszka Pieńczak, doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Jest pracownikiem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ, gdzie wykłada przedmioty z zakresu historii etnologii, antropologii medycyny ludowej czy etnologii Europy. Od studiów związana z Pracownią Polskiego Atlasu Etnograficznego w Cieszynie, od marca 2017 roku jest formalną opiekunką zbiorów atlasowych. Od 2002 roku współtworzy serię „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego” (wraz z dr hab. prof. UŚ Zygmuntem Kłodnickim i dr Anną Drożdż).  Od 2006 roku pracuje jako adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Etnologii i Geografii Kultury Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

 

Zainteresowania badawcze: dziedzictwo kulturowe (głównie obrzędowość narodzinowa i weselna), promowanie i rozwijanie Polskiego Atlasu Etnograficznego oraz możliwości porównawczych wybranych atlasów etnograficznych. Uczestniczyła jako wykonawczyni w kilku grantach, w tym trzech międzynarodowych (np. Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego; Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie CieszynaThe 1st International Convention for Ethnology and Cultural Anthropology Students from Central Europe-Small grant). Od 2014 do 2018 roku kierownik długofalowego projektu naukowego pt. Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I (zob. www.archiwumpae.us.edu.pl). Również prezeska cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (wcześniej – sekretarz), także członkini Sekcji Ludoznawczej PZKO w Czeskim Cieszynie. [15.05.2017]

 

Wybrane publikacje:

 

Lebeda A. [Pieńczak]: Wiedza i wierzenia ludowe. T. 6. „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. Red. Z. Kłodnicki (Wrocław–Cieszyn 2002)


Drożdż A., Pieńczak A.: Zwyczaje i obrzędy weselne. Cz. I: Od zalotów do ślubu cywilnego. T. 8. „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. Red. Z. Kłodnicki (Wrocław–Cieszyn 2004)


Drożdż A., Kajfosz J., Pieńczak A.: Podania i legendy Śląska Cieszyńskiego. Red. Z. Kłodnicki, J. Kajfosz. (Cieszyn 2005)

 

Pieńczak A.: Zwyczaje i obrzędy weselne. Cz. II: Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. T. 8. „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. Red. Z. Kłodnicki (Wrocław–Cieszyn 2007)


Polska-Słowacja. Pogranicze kulturowe i etniczne. Red. R. Stolična, A. Pieńczak, Z. Kłodnicki (Wrocław–Cieszyn 2009)


„Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. T. 9. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzeniem i wychowaniem dziecka. Red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak. (Cieszyn–Wrocław 2010)


Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Red. H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski (Cieszyn–Katowice–Brno 2010)


Etnologiczne i antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin. Red. H. Rusek, A. Pieńczak (Cieszyn–Katowice 2011)

 

Etnologia bez granic. Ethnology without borders. Red. A. Pieńczak, E. Diakowska (Cieszyn 2012)

 

„Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. T. 9. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 2: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem. Red. Z. Kłodnicki, A. Pieńczak (Cieszyn–Wrocław 2013)

Pieńczak A.: Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). „Polski atlas etnograficzny” i „Atlas der deutschen Volkskunde” w perspektywie porównawczej. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, nr 3543 (Katowice 2016)

Wykaz dotychczasowych publikacji: http://www.archiwumpae.us.edu.pl/exhibits/show/dr-hab--prof--u---zygmunt-k--o/dr-agnieszka-pie--czak