Krzysztof Bierwiaczonek

Krzysztof Bierwiaczonek, doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, socjolog miasta.

Wybrane publikacje: Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta. Studium porównawcze z socjologii przestrzeni na przykładzie Będzina, Cieszyna, Mikołowa i Żywca (Mysłowice 2008); kilkadziesiąt artykułów poświęconych głównie problematyce miasta i przestrzeni. [17.11.2012][R]