Artur Rejter

Artur Rejter, prof. dr hab. Zainteresowania naukowe i główne obszary badawcze: historia języka polskiego, genologia lingwistyczna, lingwistyka tekstu i dyskursu, stylistyka, onomastyka literacka i onomastyka dyskursu, leksykologia i semantyka historyczna, lingwistyka płci. Autor ponad stu pięćdziesięciu prac naukowych, m.in. monografii: Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej (Katowice 2000), Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności (Katowice 2006), Płeć – język – kultura (Katowice 2013), Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu (Katowice 2016), Nazwy własne w kon/tekstach kultury (Katowice 2019). [28.12.2021]