Alina Sordyl

Alina Sordyl – doktor, kulturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest autorką książki Między historią, kreacjąi mitem (2001), poświęconej polskiej dramaturgii historycznej z lat 1968–1989. Zajmuje się teatrem telewizji, opublikowała szereg artykułów na temat estetyki, konwencji i poetyki teatru telewizji oraz książeczkę Teatr telewizji – pomiędzy reprezentacjąa symulacją teatru (2010). Obecnie jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół teoretycznych zagadnień adaptacji teatralnej. [2011]