Ewa Ciszewska-Jankowska (Ciszewska)

Ewa Ciszewska-Jankowska, doktor nauk humanistycznych, starszy wykładowca w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego.

Autorka monografii Expression de la perfectivité en français contemporain(Katowice, 2002) oraz artykułów na temat aspektu, modalności, czasów gramatycznych, ich użyć i znaczeń.

W ostatnich latach jej zainteresowania koncentrują się wokół francuskiego czasu przyszłego futur antérieur i jego polskich ekwiwalentów, a także możliwości automatycznego przypisania mu danego znaczenia. [09.06.2014]