Paweł Majerski

Paweł Majerski, urodzony 30 grudnia 1968 roku. Historyk literatury, krytyk literacki. Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracownik Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego. W latach 2002-2005 wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, 2003-2013 kierownik Pracowni Życia Literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, 1999-2003 sekretarz Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Katowicach. Opublikował książki: Jerzy Jankowski (1994), Układy sprawdzeń. W kręgu Nowej Fali (1997), Anarchia i formuły. Problemy twórczości poetyckiej Anatola Sterna (2001), Odmiany awangardy (2001), Hybrydy. O „młodej poezji” z lat sześćdziesiątych (2011), Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. Szkice o dwudziestowiecznej kulturze literackiej regionów (2016), Lektury w czasie (2018). [09.02.2021]