Tomasz Sapota

Tomasz Sapota – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Latynista, badacz rzymskiej literatury okresu cesarstwa. Wydał m.in. Magia i religia w twórczości Lucjusza Apulejusza z Madaury. Wpływy orientalne w literaturze rzymskiej II wieku n.e. (Kraków 2002), Juwenalis (Katowice 2009). Wspólnie z Iwoną Słomak opublikował komentowane przekłady Edypa (Katowice 2017) i Trojanek Seneki (Katowice 2016). Przygotowuje do druku przekład Saturnaliów Makrobiusza opatrzony monograficznym opracowaniem. [27.02.2020]