Maciej J. Bargielski

Maciej J. Bargielski, doktor nauk technicznych (Wydział Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach), magister inżynier elektryk-automatyk (Wydział Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach), magister matematyki (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Filia w Katowicach). Emerytowany pracownik Zakładu Systemów Komputerowych w Instytucie Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach.
 

Zainteresowania naukowe: metody optymalizacji wielokryterialnej, automatyzacja procesów produkcyjnych, projektowanie systemów informacyjnych i informatycznych, kryptografia. [27.03.2014]
 

Pozycje wydane przez Wydawnictwo UŚ:

 

 1. Podstawy projektowania systemów informacyjnych. Katowice, Uniwersytet Śląski 1982, 178 s.
 2. Automatyzacja działalności informacyjno-patentowej. W: Informacja patentowa pod red. A. Szewca, Katowice, Uniwersytet Śląski 1983: 229-245.
 3. Podstawy projektowania systemów informacyjnych. Narzędzia i metody. Katowice, Uniwersytet Śląski 1987, 105 s.
 4. Podstawy projektowania systemów informacji naukowo-technicznej. Katowice, Uniwersytet Śląski 1988, 231 s.
 5. Systemy operacyjne. Podstawy budowy i użytkowania. Katowice, Uniwersytet Śląski 2002, 245 s.

 

Wybrane inne publikacje:

 

 1. M. Bargielski: Sterowanie obiektami o niepełnej informacji na podstawie macierzy prawdopodobieństw stanu obiektu. Prace Instytutu Automatyki PAN 67, 1968: 3-36.
 2. M. Bargielski: Organizacja poszukiwania optymalnych parametrów modelu matematycznego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Automatyka, 17(1971): 3-13.
 3. M. Bargielski: Algorytm zarządzania wydziałem walcowni. Podstawy Sterowania, 1(1971), 1: 31-40.
 4. M. Bargielski: Niektóre możliwości numerycznego wyznaczania obszarów stabilności. Podstawy Sterowania, 3(1973), 2: 109-116.
 5. M. Bargielski: Diagnostyka systemów informatycznych na przykładzie systemu rozliczania sprzedaży zjednoczenia. Selected Papers of 3rd International Conference Fault Tolerant Systems and Diagnostics, Katowice 1980, 2-3: 134-139.
 6. A. Szewc, M. Bargielski: Die Konzeption des Informationssystems über Patentrecht PAT­LEX. Dokumentation/Information Schriftenreiche INER, TH Ilmenau 1981, 53: 40-50.
 7. M. Bargielski: Foundation of cooperation between departments of designing enterprise in information system designing process. Dokumentation/Information Schriftenreiche INER, TH Ilmenau 1985,67: 29-32.
 8. M. Bargielski, P. Pawełczyk: Foot pressure map versus scanning picture. W: Medical Informatics & Technologies. Journal of MIT, vol. 1, Katowice 2000, BI-39..44.
 9. M.Bargielski: Standarisation for Distance Learning Process Quality. Distance Learning Workshop 2004 Proceedings, Katowice 2004, p.147-151.
 10. R. Doroz, M. Bargielski: On some optimalization of signature recognition. Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 12/2008, p. 200-206, ISBN 1642-6037.