Józef Zarek

Józef Zarek, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Literatur Słowiańskich w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, docent w Katedrze Literatury Czeskiej Uniwersytetu w Ostrawie.

Zainteresowania badawcze: nowsza literatura czeska i słowacka, problematyka przekładu.

Wybrane publikacje: Eseistyka Otokara Březiny. W kręgu dylematówsymbolisty (Wrocław 1979); Poezja i myśl. Problem refleksji w czeskiej poezji międzywojennej (Katowice 1993); Praktyczny słownik czesko-polski, polsko-czeski (2002). Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą, m.in.: O podmiociei podmiotowości w nowszej czeskiej prozie dziennikowej (2005); Intertextová nadväznosť. O „Metodologických poviedkach” Rudolfa Slobodu a Pavla Vilikovského z porovnaní s „Metodologickou novelou” Hermanna Brocha (2008); O polskich przekładachnowej czeskiej „powieści praskiej” (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola) (2009). [2011][R]