Aleksandra Niewiara

Aleksandra Niewiara, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Semantyki i Leksykologii/Instytucie języka Polskiego im. Ireny Bajerowej... Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania naukowe:  zagadnienia związku języka i kultury szczególnie w ujęciu  historycznym, porównawczym, ewolucyjnym. Główne zagadnienia badawcze: problematyka językowego obrazu świata, konceptualizacji  kulturowych, w tym stereotypów narodowych, słów kluczy kultury, zagadnienia tożsamości wspólnotowych, antropologia pamięci.

Wybrane publikacje:  Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku (Katowice2000).  Moskwicin –Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret. (Łódź 2006).  Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI-XX wiek). (Katowice 2009/ 2010).

[25.03.2018]