Magdalena Piekara

Magdalena Piekara, adiunkt w Zakładzie Literatury Poromantycznej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się literaturą polskiego socrealizmu (Bohater powieści socrealistycznej, 2001 oraz Śląski socrealizm. Władza – literatura – rzeczywistość, 2012) oraz problematyką związaną z asymilacją Żydów w pozytywizmie. W 2015 r. planuje wydanie Kwestii Żydowskiej w prozie Elizy Orzeszkowej. [09.01.2014]