Violetta Rodek

Violetta Rodek, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki, w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada certyfikaty Mentora i Tutora Akademickiego.
 

Zainteresowania naukowe: autoedukacja w szkole wyższej rozumiana szeroko jako samodzielna praca nad własnym rozwojem w różnych sferach osobowości, jej podstawowe komponenty oraz uwarunkowania.
 

Jest autorką monografii: Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej (Katowice 2003), współautorką pracy: Przemiany celów kształcenia (Toruń 2012), a także autorką ponad 30 artykułów zamieszczonych w takich periodykach naukowych, jak: „The New Educational Review” („Auto-Education” as Understood by Students of Pedagogy and their Individual Auto-Educational Goals „The New Educational Review” 2010 Vol. 20. No.1. Toruń 2010; The Role of a Higher Education Institution in Enhancing Students’ Auto-educational Activity. „The New Educational Review” 2011, Vol. 25, No.3), „Chowanna” (Warunki tworzone w uniwersytecie dla autoedukacji studentów. „Chowanna” 2012, t. 2 (39)) oraz w pracach zbiorowych. [18.06.2014]