Roman Maciuszkiewicz

Roman Maciuszkiewicz, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1980 r. Malarz, grafik. W latach 1993-2001 współredaktor czasopisma kulturalnego „Opcje”. Zrealizował 37 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 80 prezentacjach sztuki w kraju i za granicą, na których otrzymał nagrody i wyróżnienia. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Śląskiego, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, BWA w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

www: maciuszkiewicz.art.pl

 

Wybrane publikacje: autor tekstów o sztuce publikowanych m.in. w „Opcjach”, „Megazynie”, „Exicie - nowej sztuce w Polsce”, ,,Śląsku”, „Dysonansach”, „Gazecie Uniwersyteckiej”. Opublikował „Obrazy, intuicje, imaginacje”. Autor opowiadań publikowanych w pismach literackich: „Fraza”, „FA-art.”, „Dekada Literacka”, „Akant”, ,,Śląsk” oraz słuchowisk radiowych. [2011]