Anna Gajdzica

Anna Gajdzica, doktor w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka monografii: Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej (Katowice 2006) i ponad 80 artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach i opracowaniach zbiorowych; współredaktorka 8 opracowań zbiorowych. Publikowane teksty obejmują swoją problematyką kwestie dotyczące funkcjonowania nauczycieli – zwłaszcza w kontekście zmian edukacyjnych, a także zagadnień z obszaru pedagogiki międzykulturowej, edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej. Korespondent zagraniczny czasopisma „Pedagogické Rozhl`ady”, członek rady redakcyjnej czasopisma „Edukacja międzykulturowa”. [12.01.2013]

 

Wybrane publikacje:

T. Lewowicki, B. Grabowska, A. Gajdzica (red): Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości – aktualne doświadczenia na pograniczu polsko-czeskim (Katowice – Cieszyn – Warszawa – Toruń 2008)

T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (red.): Socjopatologia pogranicza a edukacja (Toruń 2008)

T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (ed.): Borderland Sociopathology and Education. 20 years of Chair and Research Group of General Pedagogy 1989–2009(Toruń 2009)

E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica (red.):Edukacja małego dziecka. T. 1.Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy (Cieszyn – Kraków 2010)

A. Gajdzica, A. Minczanowska, M. Stokłosa (red.):Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych (Cieszyn – Kraków 2011)

A. Gajdzica, B. Kubiczek (red.): Barevné Stezky Euroregionu – Kolorowe Ścieżki Euroregionu. Metodická příručka pro učitele – Publikacja metodyczna dla nauczycieli. (Czeski Cieszyn 2011)