Ewa Sławkowa

Ewa Sławkowa, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Języka Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: stylistyka (ze szczególnym uwzględnieniem stylu artystycznego i badań nad językiem autorów); teoria i praktyka przekładu; edukacja regionalna; etnopragmatyka i komunikacja międzykulturowa.

 

Wybrane publikacje: autorka kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych oraz monografii „Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza. Studia nad językiem i stylem tekstu (Katowice, 1981) oraz książki pt. Być STELA. Z zagadnień edukacji regionalnej na Śląsku Cieszyńskim (Katowice, 2000). Współautorka pracy Style literatury (po roku 1956), (Katowice, 2000), a także zbioru studiów pt. Współczesne przekłady utworów Adama Mickiewicza (studia kulturowo-literackie), (Katowice, 2000). W roku 2012 opublikowała książkę Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 1.(Katowice, 2012). [09.07.2015]