Dorota Malczewska-Pawelec

Dorota Malczewska-Pawelec, dr hab. prof. UŚ, ukończyła indywidualne studia historyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopnie doktora oraz doktora habilitowanego uzyskała na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie zatrudniona  w Instytucie Historii UŚ. Zainteresowania badawcze koncentrują się na historii dwudziestolecia międzywojennego, historii historiografii polskiej w XIX i XX w., problematyce pamięci historycznej w Polsce, kulturze uzdrowiskowej w XIX i XX w. oraz historii ziemi częstochowskiej. [27.09.2022]