Beata Nowacka

Beata Nowacka, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na stanowisku profesora. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury polskiej XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości niefikcjonalnej. Autorka edycji Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego w serii Biblioteka Narodowa (Wydawnictwo Ossolineum). Jest współautorką, z Zygmuntem Ziątkiem, pierwszej biografii Ryszarda Kapuścińskiego (Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza) oraz publikacji Literatura non-fiction. Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim; biografia reportera została przetłumaczona na hiszpański, włoski i francuski (w 2022 ukaże się przekład angielski). Obecnie kontynuuje studia nad dziełami wielkich indywidualności polskiego reportażu, przygotowując monografię twórczości Melchiora Wańkowicza. W 2017 roku zredagowała kolekcję jego utworów na potrzeby szkolnej dydaktyki (Ziele na kraterze. Tędy i owędy). Członkini International Association for Literary Journalism Studies, stypendystka rządu włoskiego i Programu Fulbrighta. [02.02.2022]