Sylwia Sojda

Sylwia Sojda, adiunktka badawczo-dydaktyczna w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka monografii i artykułów naukowych, współautorka podręcznika do nauki języka słowackiego dla studentów. Należy do Komitetu Językoznawstwa PAN, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Slavic Linguistic Society. Obszar zainteresowań naukowych: współczesne językoznawstwo słowackie i konfrontatywne polsko-słowackie, leksykologia, semantyka, morfologia, dydaktyka języka słowackiego jako obcego i języka polskiego jako obcego. [23.06.2022]