Rafał Blicharz

Rafał Blicharz – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ukończył studia English and European Law prowadzonych przez Uniwersytet Cambridge oraz The American Academy of English (Legal English).

 

Autor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa gospodarczego. Współpracownik kilku kancelarii prawnych, mediator, współkierownik i koordynator Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego w Katowicach.   

[24.04.2017]