Krystyna Faliszek

Krystyna Faliszek, dr hab. nauk społecznych w dziedzinie socjologia, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się między innymi problematyką polityki społecznej i pomocy społecznej, socjologią problemów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych, psychologią społeczną. W szczególności interesują ją zagadnienia ubóstwa, wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej oraz lokalnej polityki społecznej wobec tych problemów prowadzonej przez samorządy gminne w województwie śląskim. [22.11.2021]