Tomasz Słupik

Tomasz Słupik, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: historia myśli politycznej. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się historią idei, ze szczególnym uwzględnieniem epoki nowożytnej oraz rosyjskiej myśli społeczno-politycznej XIX i XX wieku.

 

Zainteresowania badawcze: przede wszystkim filozofia polityczna. Znawca historii, kultury i współczesnych stosunków narodowościowych na Górnym Śląsku. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z tej dziedziny. Organizator ogólnopolskich konferencji naukowych koncentrujących się na problematyce współczesnych doktryn politycznych, w tym liberalizmu (Aktualność wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu, Katowice 2008), a także na ideach: decentralizacji, samorządności i autonomii (Tradycje samorządności i parlamentaryzmu na Górnym Śląsku, Katowice 2008). Współautor wraz z dr hab. Małgorzatą Myśliwiec badań na temat aktywności politycznej mieszkańców województwa śląskiego w latach 2009 i 2010. Komentator życia politycznego w ogólnopolskich i regionalnych mediach m. in. Dzienniku Zachodnim, Gazecie Wyborczej, TVP, TVP Info, TVN 24, Polsat News, TV Silesia, Sfera TV, Radiu Katowice, Radiu TOK FM, PAP, miesięcznikach: „Fabryka Silesia” i „Śląsk”, i wielu, wielu innych.

 

Wybrane publikacje:

T. Słupik: Krótka historia idei populizmu. W: Populizm. Red. M. Migalski. (Katowice 2005).

T. Słupik: Alexis de Tocqueville a nowoczesne rozumienie pojęcia wolności u Hannah Arendt. W: Kultura współczesna w poszukiwaniu wolności. Filozofia, polityka i religia w trosce o wolność. Red.  M. Szulakiewicz. (Toruń 2007).

T. Słupik:  Wyznania Górnoślązaka czyli sięgnąć niemożliwego. W: Wokół tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi. Red. W. Wojtasik. (Sosnowiec 2008).

T. Słupik: Narody i nacjonalizm na Górnym Śląsku. W: Kulturowe determinanty nacjonalizmu. Red.  M. Jeziński. (Toruń 2008).

W. Kaute, T. Słupik, A. Turoń (red.).: Sprawiedliwość w kulturze europejskiej. (Katowice 2011). [06.04.2017]