Sławomir Sitek

Sławomir Sitek, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii oraz magister ekonomii. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Geografii Ekonomicznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół procesu rozwoju lokalnego i regionalnego, głównie w zakresie obszarów przygranicznych. Współautor pięciu kompleksowych monografii dotyczących rynku pracy województwa śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym, z którym aktualnie aktywnie współpracuje. Ekspert i wykonawca badań m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Marszałkowskiego oraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Autor lub współautor 7 książek oraz przeszło 40 artykułów naukowych. 

 

Ważniejsze publikacje to: Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego, (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010), Sitek S. i in. Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego (2013), Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego Szajnowska-Wysocka A., Sitek S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015).

[22.11.2016]