Maria Barłowska

Maria Barłowska, dr hab., profesor w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują: piśmiennictwo epok dawnych, edytorstwo i retorykę. W ostatnich latach opublikowała książki: Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku – prolegomena filologiczne (Katowice 2010), „Nasz Kochanowski”. Studia z recepcji poety w wieku XVII (Katowice 2014). Przygotowała edycje krytyczne: Mateusz Bembus, Wizerunk szlachcica prawdziwego w kazaniu na pogrzebie Andrzeja Boboli (Warszawa 2016, Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, t. 27) i wraz z Małgorzatą Ciszewską – Jakub Sobieski, Mowy pogrzebowe (Warszawa 2019, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 45). [22.12.2022]