Justyna Adamus-Kowalska

Justyna Adamus-Kowalska, doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badawcze to: dokumentacja archiwalna i informacja archiwalna, archiwa jako instytucje kultury i nauki, elektroniczny system obiegu dokumentów w administracji publicznej, zarządzanie informacją i dokumentacją. [29.06.2021]