Jerzy Nikitorowicz

Jerzy Nikitorowicz – prof. zw. dr hab., przewodniczący Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Uniwersytet w Białymstoku, kierownik Katedry Edukacji Międzykulturowej. [11.03.2013]