Jadwiga Stawnicka

Jadwiga Stawnicka, profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Instytutu Języka Polskiego, kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych na Uniwersytecie Śląskim specjalność Negocjator Służb Mundurowych, autorka ponad 160 publikacji, w tym 12 monografii naukowych, a wśród nich 7-miu monografii poświęconych tematyce funkcjonowania Policji, ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania kryzysowego, bezpieczeństwa, a także badań konfrontatywnych z zakresu językoznawstwa, członek Towarzystw Językoznawczych (m.in. Slavic Linguistics Society, Gesellschaft für Sprache & Sprachen, European Association for Security, Współpracownik i Ekspert Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego w Siedlcach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach). Realizowane projekty badawcze: Trajektoria przemian kultury organizacyjnej w Policji oraz jej wpływ na proces zarządzania wiedzą w  Policji; Strategia marketingu narracyjnego w Policji. Nowoczesny wymiar kreowania wizerunku; Kryminalistyczny ślad językowy. Profilowanie nadawcy komunikatu; Analiza policyjnych aktów prawnych z perspektywy modalności deontycznej; Strategia komunikacji wewnętrznej w Policji; Komunikacyjny wymiar bezpieczeństwa a trójpoziomowość dyskursu kryzysowego w perspektywie negocjacyjnej. Organizator cyklu konferencji Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. Przewodnicząca komitetów naukowych i uczestnik konferencji i seminariów poświęconych zagadnieniom komunikowania kryzysowego.

 

Zainteresowania badawcze: komunikacja w sytuacjach kryzysowych, anatomia wystąpień publicznych, poprawność językowa w komunikacji społecznej, psychologia konfliktu i negocjacji; metodologia badań naukowych; zarządzanie zasobami ludzkimi; kultura organizacyjna w służbach mundurowych; język negocjacji; komunikacja językowa w środowisku pracy, community policing – filozofia działań Policji.

 

Wybrane publikacje: Dialogiczny wymiar bezpieczeństwa. Rzecz o polskiej Policji (Katowice 2013), Bezpieczeństwo uczestników interakcji. Między rytuałem, rutyną a kreatywnością (Katowice 2013), Bezpieczeństwo uczestników interakcji – „Kiedy słowo jest bronią”. (Dąbrowa Górnicza 2012); Modele komunikacji w negocjacjach kryzysowych (Dąbrowa Górnicza 2012). [16.03.2016]