Aleksandra Janowska

Aleksandra Janowska, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Semantyki i Leksykologii Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: zagadnienia związane z ewolucją języka polskiego, przede wszystkim dotyczące przemian słowotwórczych i leksykalnych, zagadnienia glottodydaktyczne.

 

Wybrane publikacje: Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie  (Katowice 1999) oraz Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje (Katowice 2007), jest także współautorką monografii poświęconej  derywacji staropolskich czasowników. Współautorka podręcznika do nauki języka polskiego dla cudzoziemców [8.07.2015]