Grzegorz Błahut

Grzegorz Błahut, doktor, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor kilkunastu artykułów naukowych poświęconych szeroko rozumianej semiotyce kultury. Redaktor serii wydawniczej "Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa – wspólne obszary badań". Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Oddział w Cieszynie. Dydaktyk i pedagog związany z pracą w szkołach niższego szczebla.

 

Zainteresowania badawcze: edukacja antropologiczna, antropologia miasta, problemy kultury współczesnej. [05.03.2019]