Arkadiusz Rojczyk

Arkadiusz Rojczyk – obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Śląskim. Jest autorem ponad 40 prac z zakresu fonetyki, akustyki, syntezy i percepcji mowy, psycholingwistyki, oraz neurolingwistyki. Jest członkiem The International Phonetic Association, the Acoustical Society of America, Polskiego Towarzystwa Fonetycznego, Komisji Językoznawczej PAN, oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. [11.10.2012]