Mirosława Siuciak

Mirosława Siuciak, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor w Zakładzie Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Pełniła wiele funkcji kierowniczych: w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej była najpierw wicedyrektorem do spraw dydaktycznych, następnie wicedyrektorem do spraw naukowych, a obecnie pełni funkcję dyrektora Instytutu. Jest także kierownikiem Zakładu Historii Języka Polskiego oraz redaktorem serii Językoznawstwo Polonistyczne w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół problematyki historycznojęzykowej (przeobrażeń polskiego systemu językowego, stylistyki i genologii lingwistycznej, socjolingwistyki historycznej). Zajmuje się także analizą sytuacji jezykowej na Górnym Śląsku - w ujęciu współczesnym i historycznym. Autorka dwóch monografii: Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864-1922 (Katowice 1998) oraz Kształtowanie się kategorii gramatycznej liczebnika w języku polskim (Katowice 2008). Jest także współautorką monografii Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia (Katowice 2002). [styczeń 2020]