Maria Fajer

Maria Fajer, doktor nauk o Ziemi, adiunkt w Katedrze Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania naukowe: geomorfologia fluwialna, wpływ działalności człowieka na rzeźbę terenu (ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych).

[25.10.2013] [R]