Marek Barański

Marek Barański, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii i socjologii, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierownik Zakładu Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Zainteresowania badawcze: teoria polityki i systemów politycznych, w tym władza publiczna państwa i samorządu terytorialnego.

 

Wybrane publikacje:

M. Barański: Politiczeskaja kultura licznosti w pieriod dinamiczeskich pierimien (Polsza 80. godow). (Moskwa 1993).

M. Barański: Program pilotażowy w opiniach środowiska samorządowego i pracowników administracji rządowej. (Katowice 1995).

M. Barański, S. Kantyka, S. Kubas, M. Kuś: Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. (Warszawa 2007).

M. Barański: Samorząd terytorialny. Zmiany instytucjonalne od demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej do partycypacyjnej. (Katowice 2013).

M. Barański: Będzin w III RP. Transformacja gospodarcza, polityczna i społeczna. (Katowice 2013).

M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.): Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji. Doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej. (Katowice 2014).

M. Barański, N. Rudakiewicz, M. Guzy (red.): Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. (Katowice 2015).

M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk (red.): Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej. (Katowice 2015). [12.04.2017]