Magdalena Boczkowska

Magdalena Boczkowska, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Krytyk literacki współpracujący m.in. z „Twórczością”, „artPapierem”, „Migotaniami, przejaśnieniami” i „LiteRacjami”, felietonistka „Gazety Petersburskiej”.

Zainteresowania naukowe: „poezja przeklęta”, najnowsza literatura polska (głównie regionalna), literatura hiszpańskojęzyczna, zagadnienia związane z konwergencją mediów.

Wybrane publikacje: Codzienność, wyobraźnia, metafizyka. Poezja na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim po roku 1989 (Katowice 2010), W centrum literatury, na marginesie życia. O twórczości Kazimierza Ratonia (Katowice 2011).

[04.11.2013] [R]