Aleksandra Giełdoń-Paszek

Aleksandra Giełdoń-Paszek, doktor historii sztuki, adiunkt w Katedrze Teorii Sztuki i Dydaktyki Artystycznej Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: sztuka od XIX wieku po współczesność.

 

Wybrane publikacje: autorka publikacji dotyczących dydaktyki artystycznej – liczne artykuły oraz monografia Zarys teorii i praktyki dydaktycznej w zakresie malarstwa pejzażowego na akademiach sztuk pięknych w Europie i w Polsce. Od momentu powstania akademii do początków XX wieku (Cieszyn 2007), redaktorem publikacji zbiorowych: W kręgu sztuki (Katowice 2010); Narzędzie... (Katowice 2010); monografii: Jan Stanisławski. Litografie – „Życie”, „Chimera” (Bielsko-Biała 2004); Stanisław Kamocki. Ostatnia praca (Bielsko-Biała 2004), a także recenzji i esejów krytycznych o sztuce współczesnych artystów (liczne wstępy do katalogów i opracowań zbiorowych). [16.06.2015]