Henryk Fontański

Henryk Fontański, profesor doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zakład Językoznawstwa Konfrontatywnego i Translatoryki, kierownik tego Zakładu).

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo wschodniosłowiańskie oraz konfrontatywne, składnia języka rosyjskiego w konfrontacji z językiem polskim w ujęciu konfrontatywnym, teoria składni oraz opis gramatyczny współczesnego języka Łemków.

Wybrane publikacje: Stosunki współrzędności w zdaniu pojedynczym w języku polskim i rosyjskim (Katowice 1980), Anaforyczne przymiotniki wskazujące w języku polskim i rosyjskim. Problem użycia (Katowice 1986), współautor: Gramatyka języka łemkowskiego (wyd. 1.: Katowice 2000; wyd. 2. poprawione i uzupełnione: Warszawa 2004), Białorusko-polsko-rosyjski słownik terminów lingwistycznych i leksyki specjalnej (Katowice 1997).

[18.02.2014] [R]