Agnieszka Bajor

Agnieszka Bajor, doktor naukhumanistycznych w zakresie bibliologii. Redaktor naczelny „Nowej Biblioteki”. Członek Rady Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Członek jury ogólnopolskiej Nagrody im. Adama Łysakowskiego. Opiekun Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy IBiIN UŚ.

Zainteresowania badawcze: historia bibliografii w Polsce, polscy bibliolodzy, informacja bibliograficzna, informacja regionalna.

Wybrane publikacje: „Polska Bibliografia Bibliologiczna” jako źródło do dziejów książki i biblioteki jasnogórskiej („Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” T. 96 (2011), s. 5–22); Z zagadnień form bibliografii. Monografia bibliograficzna (Warszawa 2005); Monografia bibliograficzna. Analiza modelowa (Częstochowa 2003). [11.12.2012][R]