Bernadeta Niesporek-Szamburska

Bernadeta Niesporek-Szamburska, profesor nauk humanistycznych, językoznawca, dydaktyk w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zainteresowania badawcze: językowy obraz świata dzieci i młodzieży, literatura dla dzieci i młodzieży, a także uczenie języka polskiego, także jpjo. Od wielu lat przygotowuje studentów do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty.

Wybrane publikacje: Język wierszy dla dzieci (na materiale „Świerszczyka”) (1990), Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci (2004), O dialogu kultur w edukacji polonistycznej (na poziomie szkoły podstawowej) (2009, współautor: A. Kołodziej), Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (2013); współautorka podręcznika dla dzieci do nauczania języka polskiego jako obcego Bawimy się w polski (2009, 2012, 2013, 2014, współautor A. Achtelik). [20.11.2015]

Lista publikacji