Krzysztof Maliszewski

Krzysztof Maliszewski, dr hab., prof. UŚ, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2015–2019 kierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania. Autor książek: Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej (2004), Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury (2013), Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi” (2015), Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia (z D. Stępkowskim i B. Śliwerskim, 2019). Redaktor tomu Pedagogika kultury – wehikuł przebudzeń. O edukacji nie-obojętnej (2021). Koncentruje się na pedagogice kultury, pedagogice filozoficznej, historii myśli pedagogicznej oraz hermeneutycznych podstawach humanistyki. [20.01.2022]