Estera Czoj (Choi Sung-Eun)

Estera Czoj [Choi Sung Eun], profesor na Wydziale Studiów Polskich Uniwersytetu Studiów Zagranicznych Hankuk w Seulu (Korea Południowa), tłumaczka i lektor języka polskiego, autorka wielu prac z zakresu polonistyki. W 2012 roku została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Wybrane publikacje: Poezja Wisławy Szymborskiej z perspektywy filozofii Lao-Zhuanga (w: Literatura polska w świecie. T.3. Red. R. Cudak. Katowice 2010), Korea – Polska wschodu: koreańsko-polskie paralele historyczne i literackie jako kluczowe hasło w nauczaniu literatury polskiej w Korei (w: Polonistyka bez granic. T. 2. Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata. Red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz. Kraków 2010). [2012][R]