Aleksandra Skrzypietz

prof. dr hab. Aleksandra Skrzypietz, historyk, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, autorka ksią­żek poświęconych członkom królewskiej rodziny Sobieskich. Zainteresowania badawcze: stosunki pol­sko-francuskie w XVII i XVIII w., funkcjonowanie monarchii absolutnej, dzieje i znaczenie polityczne rodu Sobieskich, znaczenie edukacji dla kształtowania postaw politycznych i obywatelskich, a także funkcjo­nowania społeczeństwa, rola kobiet w przemianach społeczno-politycznych. [15.11.2022]