Bożena Cetnarowska

Bożena Cetnarowska, doktor habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Badań Kontrastywnych w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: językoznawstwo teoretyczne (w ujęciu formalnym oraz kognitywnym), gramatyka kontrastywna polsko-angielska. Szczegółowe zainteresowania badawcze: morfoskładnia, słowotwórstwo, semantyka leksykalna.

 

Wybrane publikacje: monografie autorskie: The Syntax, Semantics and Derivation of Bare Nominalisations in English (Katowice 1993), Passive Nominals in English and Polish: an Optimality-Theoretic Analysis (Katowice 2005); monografie zbiorowe współredagowane: Syntax in Cognitive Grammar (red. Bogusław Bierwiaczonek, Bożena Cetnarowska, Anna Turula, Częstochowa 2011), Image, Imagery, Imagination in Contemporary English Studies (red. Bożena Cetnarowska i Olga Glebova, Częstochowa 2012), Various Dimensions of Contrastive Studies (red. Bożena Cetnarowska, Marcin Kuczok, Marcin Zabawa, Katowice 2016), and “Studies in Contrastive Semantics, Pragmatics, and Morphology” (red. Paulina Biały i Bożena Cetnarowska, Katowice 2018). [20.11.2018]