Monika Noszczyk-Bernasiewicz

Monika Noszczyk-Bernasiewicz, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pedagog społeczny i resocjalizacyjny.

 

Zainteresowania badawcze: problemy społeczne, a przede wszystkim przestępczość nieletnich, niedostosowanie społeczne oraz funkcjonowanie środowisk rodzinnych nieletnich.

 

Wybrane publikacje: autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu problemów społecznych, a przede wszystkim przestępczości nieletnich, niedostosowania społecznego oraz funkcjonowania środowisk rodzinnych nieletnich, współredaktorka wraz z B. Kromolicką i A. Radziewiczem-Winnickim książki zatytułowanej Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku. Przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych wydanej przez Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (Katowice 2007) oraz autorka książki pt.: Nieletni przestępcy w percepcji personelu i nadzoru resocjalizacyjnego oraz studentów resocjalizacji (Katowice 2010). [08.02.2017]